STAREX CỨU THƯƠNG

XE CỨU THƯƠNG
Starex Cứu thương 2.4 M/T (máy xăng) Xe cứu thương - 6 chỗ ngồi. Cáng chính, cáng phụ, đèn, còi, bình oxy 20l. Số sàn 5 cấp. Động cơ xăng, dung tích 2.359cc 690.000.000 VNĐ
Starex Cứu thương 2.5 M/T (máy dầu) Xe cứu thương - 6 chỗ ngồi. Cáng chính, cáng phụ, đèn, còi, bình oxy 20l. Số sàn 5 cấp. Động cơ dầu, dung tích 2.476 cc 720.000.000 VNĐ

GRAND I10 SEDAN

GRAND I10 SEDAN
Grand I10 1.2 MT Base Grand I10 sedan 1.2 MT chạy kinh doanh 350.000.000 VNĐ
Grand I10 1.2 MT Grand I10 sedan 1.2 MT Gia Đình 390.000.000 VNĐ
Grand I10 1.2 AT Grand I10 sedan 1.2 AT 415.000.000 VNĐ

STAREX (H1)

ĐỐI TÁC KINH DOANH ĐÁNG TIN CẬY
Starex 2.5 M/T 9 chổ máy dầu 9 chỗ ngồi -tải van. Số sàn 5 cấp. Động cơ dầu, dung tích 2.476 cc 990.000.000 VNĐ
Thong ke