Hyundai Thành Công thêm nhà máy tại Việt Nam
26/03/2018 - 17:04

Biên bản ghi nhớ giữa Hyundai Motor, Tập đoàn Thành Công và tỉnh Ninh Bình đã được ký kết về việc xây dựng nhà máy ôtô thứ 2 trong thời gian tới.

Thong ke